Tủ điện thang máy, Hệ điều hành VVVF, ACVV, Tủ điện nhập khẩu và lắp ráp tại Việt Nam