Cấu tạo thang máy. Nguyên lý hoạt động của thang máy