THÔNG ĐIỆP Với khát vọng mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam vươn tầm quốc tế. Tập đoàn chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực đầu tư, nghiên cứu đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng và nguồn lực nhằm mang đến những giải pháp đầu tư thông minh, sản phẩm và dịch vụ với chất lượng vượt trội, tiêu chuẩn quốc tế, mang lại giá trị thực, sự hài lòng toàn diện cho cộng đồng, cổ đông và đối tác.

 

SỨ MỆNH Tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào Đầu tư và Phát triển Hệ sinh thái thông minh... nhằm góp phần phát triển Kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, cổ đông và đối tác.

 

TẦM NHÌN Hướng đến mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế về Đầu tư và Phát triển Hệ sinh thái thông minh, nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI Đoàn kết, sáng tạo và chuyên nghiệp; Hướng tới sự phát triển bền vững, chất lượng và hiệu quả; Lấy chữ "Tín" làm kim chỉ nam xuyên xuốt quá trình phát triển và đặt Con người vào vị trí trung tâm, là tài sản quý giá nhất của Tập đoàn.