Thang máy rung lắc, Nguyên nhân và cách xử lý hiệu quả