Động cơ thang máy có hộp số và không hộp số. Cách phân biệt như thế nào?