Cáp tải thang máy – Cấu tạo như thế nào và tuổi thọ bao lâu?