Thang máy Mitsubishi Trường Tiểu Học Mỹ Phước, Bình Dương