Thang máy Mitsubishi Rehome Coffee Dĩ An, Bình Dương