Thang máy Mitsubishi Huỳnh Thiên Lộc, Tân Phú, TPHCM