Thang máy Mitsubishi Hùng Vương, Long Khánh, Đồng Nai