Thang máy Mitsubishi Đường 10, Thuận An, Bình Dương