Thang máy Mitsubishi Dinh Thự, Long Thành, Đồng Nai