Thang máy Mitsubishi Bùi Trọng Nghĩa, Biên Hòa, Đồng Nai