Thang máy Fuji Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội