Tư vấn thiết kế

Nội thất chung cư Vinhomes

. Diện tích: 120 m2 . Công năng: Phòng khách + Bếp + Phòng ăn & 03 Phòng ngủ

Nội thất chung cư Eco Green

. Diện tích: 120 m2 . Công năng: Phòng khách + Bếp + Phòng ăn & 03 Phòng ngủ

Nội thất chung cư Ngoại Giao Đoàn

. Diện tích: 120 m2 . Công năng: Phòng khách + Bếp + Phòng ăn & 03 Phòng ngủ

Nội thất chung cư Starlake

. Diện tích: 120 m2 . Công năng: Phòng khách + Bếp + Phòng ăn & 03 Phòng ngủ

Nội thất tân cổ điển

. Diện tích: 120 m2 . Công năng: Phòng khách + Bếp + Phòng ăn & 03 Phòng ngủ

Nội thất căn hộ chung cư 140m2 Vimeco

. Diện tích: 120 m2 . Công năng: Phòng khách + Bếp + Phòng ăn & 03 Phòng ngủ

Nội thất căn hộ chung cư 65m2

. Diện tích: 65 m2 . Công năng: Phòng khách + Bếp + Phòng ăn & 02 Phòng ngủ

Nội thất căn hộ cao cấp 120m2

. Diện tích: 120 m2 . Công năng: Phòng khách + Bếp + Phòng ăn & 03 Phòng ngủ.