Thang máy Mitsubishi X1, 387 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội