Thang máy Mitsubishi Vạn Phúc City, Thủ Đức, TPHCM