Thang máy Mitsubishi Trường Tiểu Học Phú Lợi, Bình Dương