Thang máy Mitsubishi Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Bình Dương