Thang máy Mitsubishi Trường Cao Đẳng Hậu Cần 2, Thủ Đức, TPHCM