Thang máy Mitsubishi Trần Xuân Soạn, Quận 7, TPHCM