Thang máy Mitsubishi Thái Bình Dream, 355 Lý Bôn, Thái Bình