Thang máy Mitsubishi Tà Cú, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận