Thang máy Mitsubishi Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên