Thang máy Mitsubishi Ki.Works Việt Nam, Bình Dương