Thang máy Mitsubishi KDC Phong Phú 4, Bình Chánh, TPHCM