Thang máy Mitsubishi Karaoke X6, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam