Thang máy Mitsubishi Japan Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang