Thang máy Mitsubishi Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, Quận 9, TPHCM