Thang máy Mitsubishi Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội