Thang máy Mitsubishi D3, Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM