Thang máy Mitsubishi Công An Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận