Thang máy Mitsubishi Cảng Quốc Tế Vĩnh Tân, Bình Thuận