Thang máy Mitsubishi Bán Nguyệt, Cộng Hòa, Tân Bình, TPHCM