Thang máy Mitsubishi ArecA, 10 Phương Cau, Nha Trang, Khánh Hòa