Thang máy Mitsubishi 89 Điện Biên Phủ, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc