Thang máy Mitsu Japan Trần Xuân Soạn, Quận 7, TPHCM