Thang máy Mitsu Japan Trần Não, An Khánh, Thủ Đức, TPHCM