Thang máy Mitsu Japan Tôn Đức Thắng, TP Đồng Xoài, Bình Phước