Thang máy Mitsu Japan Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú, TPHCM