Thang máy Mitsu Japan The Malibu Hotel - 353 Đường Số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM