Thang máy Mitsu Japan Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân, TPHCM