Thang máy Mitsu Japan KDC Nguyên Sơn, Bình Chánh, TPHCM