Thang máy Mitsu Japan KDC An Thiên Lý, Quận 9, TPHCM