Thang máy Mitsu Japan KDC An Sương, Quận 12, TPHCM