Thang máy Mitsu Japan Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TPHCM