Thang máy Mitsu Japan Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hòa, Đồng Nai