Thang máy Mitsu Japan Bùi Đình Túy, Bình Thạnh, TPHCM