Thang máy Mitsu Japan Anh Mỹ, KDC An Sương, Quận 12, TPHCM