Thang máy Mitsu Japan 66/47 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, TPHCM